Product
Product > PS-Tuna Cooker

Product Caregories

หม้อนึ่งปลา

Code

PS-Tuna Cooker

Detail

หม้อนึ่งปลา

ใช้หลักการออกแบบภายใต้การหมุนเวียนไอน้ำภายในตัวหม้อเพื่อให้ตัวปลาได้สุกแบบทั่วถึง และประหยัดพลังงานไอน้ำ อีกทั้งยักสามารถนำน้ำปลาที่ผ่านกระบวนการนึ่งนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้

แบบแรงดันไอน้ำ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1900 x 6,000 มม.

โครงสร้างผลิตจากสแตนเลส 304

ใช้กับรถเข็นที่ออกแบบได้ทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ

ระบบควบคุมการทำงานมีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ