Product
Product > PS-Cutting

Product Caregories

สายพานตัดปลา

Code

PS-Cutting

Detail

การทำงานและประสิทธภาพเครื่อง

การตัดแต่งปลาถือเป็นการแปรรูปขั้นตอนแรกที่จะทำให้สินค้าดูมีคุณภาพในสายตาของผู้บริโภค  ดังนั้นการตัดแต่งปลาจำเป็นที่จะต้องได้รับการตัดแต่งที่พิถีพิถันจากพนักงาน  สายพานลำเลียงของเราได้ออกแบบให้พนักงานทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดเวลาแต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานจากเดิมที่ตัดแต่งบนพื่นโต๊ะสแตนเลส พนักงานตัองทำงานหลายหน้าที่เพื่อนำปลามาป้อน  แต่เมื่อเป็นสายพานลำเลียงแล้วการทำงานจะง่ายและสะดวกขึ้นเป็นอย่างมากและยังสะอาดกับพื้นที่ทำงาน เพราะได้ออกแบบระบบสายพานลำเลียงเศษหัวและหางปลาออกนอกอาคารเพื่อรักษาสภาพความสะอาดของโรงงานได้เป็นอย่างดี